*EN / SV


Den litterära tidskriften Skeppet grundades hösten 2010 under en tid av skriande brist på saker att läsa, en höst av rastlöshet då tågen liksom tiden stod stilla. Internet hade i denna stillhet exploderat i en rad tillfälliga utlopp för litterära rännilar och papperstidningens död förutspåddes nära förestående. Vi önskade i detta skapa en tidskrift som befann sig i skiktet mellan det digitala och det analoga. Som levde lika mycket i nuet som i dåtiden, i trycksvärtan som i det binära.
Sedan den första januari 2012 kommer Skeppet ut som pappersupplaga, och återfinns i Stockholm (Söderbokhandeln, S:t Pauls bokhandel, Kulturhuset och Rönnells), Uppsala (Drottninggatans bokhandel), Malmö (Hamrelius bokhandel, Malmö konsthall), samt i Göteborg (Konstmuseet, Aniara, Spättans och Myra Franklins bokkafé). Skeppet publicerar lyrik, kritik, essäistik och novellistik som är, eller berör, litteratur. Vårt syfte är att återinföra det spännande, utmanande, högt flygande och lågt susande litterära perspektivet i den svenska kulturpublicistiken.
Redaktionen arbetar med idel flit, och består av sju litteratur- och konststudenter från Uppsala och Stockholm. Vår målsättning är att komma ut med fyra nummer per år. Till dessa mottages bidrag med tacksamhet på redaktionen@tidskriftenskeppet.se


Den litterära tidskriften Skeppet ges ut med stöd från Svenska Akademien.
*